เนื่องด้วยทางเวปใช้ระบบอัตโนมัติ หากลูกค้าโอนด้วยบัญชีที่สมัคร ไม่ต้องทำรายการแจ้งฝากนะคะ ๏ แจ้งยกเลิกบัญชี อภิชัย ทั้งหมด     ลูกค้าที่ใช้บช กสิกรกรุณาแนบสลิปทุกครั้งยอดเงินอัพเดทใน 3วิ Ww188     

ไม่มีเนื้อหา